O nas

Trochę histori....... 

     Pomysł zorganizowania klubu emerytów SW zrodził się w 1971 r. W dniu 8 marca tegoż roku spotkało sie kilku emerytów i postanowiło założyć Klub Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy ówczesnym Wojewódzkim Zarządzie Zakładów Karnych w Katowicach. Na kolejnym spotkaniu w maju wybrano zarząd w składzie: Antoni Skóra - przewodniczący,Stefan Okularczyk - zastępca przewodniczącego, Bolesław Ruśkiewicz - sekretarz, Władysława Stanek - członek zarządu. Celem przewodnim klubu było integrowanie emerytów i rencistów z czynnymi funkcjonariuszami  SW, utrzymywanie więzi z macierzystą jednostką oraz współpraca z Komisją Pracowniczą aresztu. Działalność klubu zaakceptowana została prze Kierownictwo WZZK a na opiekuna klubu wyznaczony został Przewodniczący Komisji Pracowniczej Marian Zaskórski.  Spotkania członków klubu odbywały się systematycznie i przybierały coraz szerszą formę działalności a liczba członków klubu stale się zwiększała. W latach 70 -tych i 80 -tych wobec trudnej sytuacji rynkowej klub zajmował sie również zaopatrzeniem swoich członków w ziemiopłody, artykuły przemysłowe a na Święta Bożego Narodzenia także w ryby. W roku 1979 utworzony został w więziennictwie fundusz socjalny z którego mogli korzystać również emeryci co niewątpliwie wpłynęło na ożywienie działalności klubu. Często organizowano wycieczki do Ośrodka w Kulach - korzystano wtedy nieodpłatnie z autokaru aresztu. Po przemianach ustrojowych i społecznych w kraju w 1989 roku częściowo zmieniły się formy działalności klubu.  Do najważniejszych form działalności zaliczyć należy: systematyczne comiesięczne spotkania towarzyskie ( w każdy pierwszy wtorek miesiąca ), organizacja wycieczek krajoznawczych i zagranicznych, uroczyste obchodzenie urodzin jubileuszowych członków klubu, spotkania okolicznościowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, Dnia Kobiet, Święta Służby Więziennej. W 1997 roku utworzony został Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej z siedzibą w Łodzi.. Od tego też czasu nasz klub wstąpił w szeregi tego Stowarzyszenia i zmienił nazwę na Terenowe Koło Emerytów i Rencistów przy Areszcie Śledczym w Katowicach.

Przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów w poszczególnych okresach:

Antoni Skóra 9.05.1971 - 12.06.1973
Henryk Zieliński  12.06.1973- 8.06.1976 i 18.06.1978 - 6.05.1980
Tadeusz Dąbrowski 8.06.1976 - 18.06.1978
Mieczysław Zmysłowski 6.05.1980 - 03. 1994
Franciszek Cybulski 7.06.1994 - 7.05.2002
Bertold Macioszek  7.05.2002 - 7.09.2010
Stanisław Jaguś 7.09.2010 -

 

Czas obecny...

Aktualnie Terenowe Koło Terenowe Emerytów i Rencistów przy Areszcie Śledczym w Katowicach zrzesza około 100 członków. Do Koła należą zarówno emerytowani funkcjonariusze i renciści AŚ w Katowicach jak i OISW w Katowicach oraz  z jednostek podległych katowickiemu ispektoratowi.

Zarząd Koła

Przewodniczący Stanisław Jaguś
Z-ca Przewodniczącego, administrator strony internet.  Tadeusz Korecki
Sekretarz, rzecznik prasowy Mirosław Małek
Księgowy Leszek Majewski
Skarbnik, legitymacje Elżbieta Loch
Sprawy socjalne Aleksandra Hadryś
Sprawy socjalne Edward Dąbrowski
Organizacja wycieczek Ryszard Samojluk
Kronikarz Stanisław Niedźwiedzki
   
   
   
   
   

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący  Zdzisław Stawiarski
Członek  Stanisław Janicki
Członek                    Irena Matys

 

Kontakt
Krajowy Związek Emerytów i Rencistów
Służby Więziennej
Koło Terenowe w Katowicach


49-950 Katowice
ul. Mikołowska 10 a
606 669 977
© Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Koło Terenowe w Katowicach.  |  Wykonanie: sakowww.com